ระบบลำเลียงโดยใช้ลม Pneumatic Conveying System


ในการออกแบบระบบลำเลียงด้วยลม (Pneumatic Conveying System) นั้น จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อออกแบบระบบลำเลียงให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราสามารถพูดได้ว่าบริษัท AMH ของเรามีประสบการณ์และคงความเป็นผู้นำลำดับต้นๆในด้านการออกแบบระบบลำเลียงด้วยลม

ระบบลำเลียงแบบนิวเมติก หรือ ด้วยลมนั้น (Pneumatic Conveying System) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ Dense Phase และ Dilute Phase หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Lean Phase นั่นเอง โดยในแต่ละประเภทก็แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

Dense Phase:
  1. Dense pressure system
  2. Dense vacuum system
Dilute Phase:
  1. Dilute pressure system
  2. Dilute vacuum system
  3. Dilute close system