ระบบการจัดการขนาดใหญ่ Bulk Storage Silo System


AMH เราทั้งออกแบบและสร้างไซโลเก็ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขนาดเล็ก – ใหญ่ที่ได้รับการออกแบบจากวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตและมีประสบการณ์สูง ซึ่งการออกแบบนั้นเราจะคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่หรือขนาดที่ใช้งานจริง การตรวจสอบความแข็งแรงเพื่อทนแรงแผ่นดินไหวด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไซโลสามารถทนต่อสภาพอากาศ ณ สถานที่ที่ถูกติดตั้งและผลิตภัณฑ์ที่เก็บในไซโลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ

ทุกวันนี้ เราสามารถทำไซโลได้จากวัสดุต่าง ๆ เช่น
  • ไซโลสแตนเลส (Stainless Steel Silo)
  • ไซโลเหล็กเหนียว (Mild Steel Silo)
  • ไซโลกัลวาไนซ์ (Galvanized Silo)
  • ไซโลผ้า (Fabric Silo, Flexible Silo)

โดยไซโลสแตนเลส (Stainless Steel Silo) ไซโลเหล็กเหนียว (Mild Steel Silo) และไซโลกัลวาไนซ์ (Galvanized Silo) สามารทำการติดตั้งได้ทั้งภายในอาคาร (Indoor) และภายนอกอาคาร (Outdoor)