งานระบบ System Solution


เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบการจัดการของผลิตภัณฑ์ชนิดผง (Powder Handling System) ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดเก็บผลิตภัณฑ์จำนวนมาก (Bulk Storage Silo System) ระบบขนถ่ายผลิตภัณฑ์ (Bulk Unloading System) การลำเลียงด้วยระบบลม (pneumatic conveying) เครื่องผสม (Mixer, Blender) ระบบชั่งตวง (Weighting, Dosing) และระบบบรรจุ (Filling, Packing)