ข้อมูลบริษัท Company Profile


บริษัท AMH, เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบการจัดการของผลิตภัณฑ์ชนิดผง (Powder Handling System) ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการจัดการวัสดุจำนวนมาก (Bulk Material Process Handling), ระบบเก็บขนาดใหญ่ (Bulk Storage Silo System), ระบบขนถ่ายผลิตภัณฑ์ (Bulk Unloading System), การลำเลียงด้วยระบบลม (Pneumatic Conveying), เครื่องผสม (Mixer, Blender), ระบบชั่งตวง (Weighting, Dosing) และระบบบรรจุ (Filling, Packing)

เราครอบคลุมการบริการตั้งแต่การออกแบบ (Design) การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Fabrication) การติดตั้งระบบ (Installation) รวมไปถึงบริการหลังการขาย (After-sales services) หรือที่เรียกว่า “ครบวงจร” (Turnkey System)

บริษัท AMH ของเราเป็นสมาชิกของกลุ่มวิศวกรรมและการออกแบบที่ถูกสุขอนามัยแห่งยุโรป (EHEDG) ที่ AMH เราใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและความเหมาะสมเพื่อให้ระบบนั้นทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดมั่นใจกับการทำงานของระบบที่เราออกแบบ

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท AMH ของเราจึงมีการปรับปรุงการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท AMH ของเราได้ติดตั้งระบบให้กับลูกค้ามายาวนานมากกว่า 15 ปี ในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ พม่า