ระบบผสม, เครื่องผสม Mixing, Blending, Mixer, Blender


ระบบผสม หรือ เครื่องผสม (Mixing, Blending, Mixer, Blender) นี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการที่ได้รับการออกแบบจากวิศวกรของเราโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิผลในการผสมวัตถุดิบ หรือ ผลิตภัณฑ์

ณ ปัจจุบันนี้ ทางบริษัท AMH เราสามารถผลิตเครื่องผสมได้หลากหลายประเภท ดังนี้ :
  1. เครื่องผสมแบบริบบ้อน (Ribbon Mixer)
  2. เครื่องผสมแบบแพดเดิ้ล หรือแบบใบพาย (Paddle Mixer)
  3. เครื่องผสมแบบใบมีด (Ploughshare Mixer)
  4. เครื่องผสมชนิดแนวนอน (Gentle Mixer, Drum Mixer)
  5. เครื่องผสมแบบถัง (IBC Blender)
  6. เครื่องผสมชนิดแนวตั้ง (Nauta Mixer)

ในเครื่องผสม (Mixer, Blender) แต่ละชนิดจะมีจุดเด่นและจุด้อยแตกต่างกันไป กล่าวคือเราจะเลือกใช้เครื่องผสม (Mixer, Blender) ให้เหมาะกับตัววัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผสมและกระบวนการในการผลิตโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่าง ซึ่งเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น ระบบพ่นหรือสเปรย์กลิ่น (Flavor) หรือ น้ำมัน (Oil) ระบบกันวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์จับตัวเป็นก้อนขณะผสม (Chopper) รวมไปถึงการทำความสะอาดเครื่องผสมในสถานที่ (CIP System)