หุ่นยนต์และระบบวางสินค้าบนพาเลทอัตโนมัติ Automation Robotic & Palletizing


ทางบริษัท AMH สามารถจัดหาและติดตั้งหุ่นยนต์และระบบวางสินค้าบนพาเลทอัตโนมัติ (Automation Robotic & Palletizing) โดยระบบนี้เป็นระบบที่จัดการถุงผลิตภัณฑ์ (Finished Product) จากเครื่องบรรจุไปวางบนพาเลท (Pallet) อย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์แก่บริษัทต่างๆที่กำลังมองหาระบบอัตโนมัติเพื่อลดแรงงานคน