ระบบขนถ่ายผลิตภัณฑ์ Unloading System


ระบบขนถ่ายผลิตภัณฑ์ (Bulk Unloading System) นี้ เรามีอุปกรณ์ในการขนถ่าย (Unload) ได้ทั้งถุง 25 kg. 50 kg. และถุงขนาดใหญ่ (Big bag, Jumbo Bag) ขนาดตั้งแต่ 250 kg. – 1,000 kg. ซึ่งระบบขนถ่ายผลิตภัณฑ์ (Bulk Unloading System) จะมาพร้อมระบบดูดฝุ่น (Dust Handling) ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีฝุ่นหลุดลอดออกมาขณะทำงานขนถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือที่เราเรียกว่า “Dust Free System” โดยเฉพาะ ระบบขนถ่ายผลิตภัณฑ์สำหรับถุงขนาดใหญ่ (Big Bag Unloading System) จะมีอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไม่ค้างภายในถุง